Vyzkoušejte si Rachotu 2.2 hned!
Budete požádáni potvrdit jeden dialog s bezpečnostním varováním.

Tento článek je přeložen do ruského jazyka Michaelem Popovem z Bizow.com.

Tento článek je přeložen do polského jazyka Alicí Slaba.

Tento článek je přeložen do vietnamského jazyka Julií Duong z Coupofy týmu.

Tento článek je přeložen do holandského jazyka Annou z bespaardeals.

Tento článek je přeložen do řeckého jazyka Dimitrisem Galatasem z More Sky.

1. Naplánujte si práci

Jestliže vaše práce na počítači obsahuje pravidelné úkoly, které se opakují každý den nebo týdně, zaregistrujte je v dialogu Nastavení než budete pokračovat.
Každá úloha, kterou chcete sledovat musí existovat ve vašem denním plánu. Abyste toho dosáhli klikněte na tlačítko Add Přidat .... Otevře se dialog Nastavení úlohy. Zadejte popis nové úlohy a nastavte její prioritu. Jestli je to nutné, nastavte rovněž ostatní vlastnosti úlohy.

Task dialog
Ukázka nastavení úlohy s vysokou prioritou a upozorněním.

2. Pracujte podle plánu

Jestli chcete začít pracovat na nějaké úloze, vyberte ji a klikněte na tlačítko Select Vybrat. Tím se vybraná úloha stane aktuální. Jakmile kliknete na tlačítko Work Práce, Rachota začne měřit čas strávený na této úloze. Stejného efektu dosáhnete pokud dvakrát kliknete na zvolenou úlohu.
Jestliže potřebujete přestávku, klikněte na tlačítko Relax Volno abyste dočasně pozastavili měření času. Když dokončíte práci na úloze, klikněte na tlačítko Done Hotovo.
Pokud opouštíte počítač nebo začínáte pracovat na jiném úkolu, musíte o tom dát Rachotě vědět. Rachota měří čas dokud jí nedáte povel, aby přestala nebo přepla na jinou úlohu.
Denní pohled je pochopitelně nejpoužívanější částí Rachoty.

Day view
Základní okno Rachoty s plánem úloh na konci pracovního dne.

3. Analyzujte naměřená data

Nejpravděpodobněji budete chtít používat Rachotu, abyste získali přehled zobrazující naměřená časová data. Toho docílíte když vyberete záložku Historie a vymezíte časové období, které vás zajímá.
Jestliže máte zájem vidět buď pracovní dobu nebo časy, kdy jste v minulosti pracovali, vyberte záložku Časy. Rachota poskytuje tři typy grafů a umožňuje zvýraznit úlohy splňující určité kritérium.

History view
Pohled na dvoutýdenní naměřená data se zvýrazněním času stráveného nad e-maily.

Pokud potřebujete zjistit konkrétní úlohy, na kterých jste ve vybraném období pracovali, zvolte záložku Úlohy. Jestli je potřeba, použijte tlačítko Add filter Přidat filtr abyste zmenšili množinu úloh zobrazených v tabulce.
Když chcete vytvořit HTML dokument například pro vytištění na poradu, klikněte na tlačítko Report Vytvořit report .... Budete muset zadat jméno souboru a krátký popis reportu. Dokument bude obsahovat zvolený graf, aplikované filtry a vybrané úlohy.

History tasks
Zjištění důležitých nedokončených úloh z října a listopadu trvajících déle než hodinu.

Pokud vás zajímá rozložení úloh podle projektů, přepněte se do záložky Projekty, kde je možné zjistit více o vašich projektech tzn. časový podíl, úlohy a jejich počet, stav nebo důležitost.

History projects
Rozpad úloh dle projektů ve čtvrtém týdnu roku 2008.

No a konečně, Rachota také umí analyzovat vaše data, porovnat je s ostatními uživateli a poradit jak lépe využít váš čas v budoucnu. Jestli vás zajímá tato funkce, přepněte do záložky Analytika.

Analytics view
Analytický pohled se srovnávacím grafem a doporučeními.