Tento článek je přeložen do řeckého jazyka Dimitrisem Galatasem z More Sky.

Jak spustit Rachotu

Rachota se distribuuje jako tzv. Java Archive (jar soubor). Ke spuštění je nutné mít nainstalováno Java Runtime Environment (JRE). Pokud si nejste jisti jestli máte JRE nainstalováno nebo ne, napište java -version na příkazové řádce a zmáčkněte Enter. Jestliže váš systém nepozná java příkaz, naistalujte si JRE 1.6 nebo vyšší. Jakmile bude instalace dokončena, můžete Rachotu spustit pomocí tohoto příkazu:
java -jar rachota_22.jar

Jak nastavit umístění deníků

Toho se dosáhne pomocí -userdir přepínáče. Pokud například chcete mít pracovní deníky uložené v adresáři D:\rachota\deniky, spusťte Rachotu takto:
java -jar rachota_22.jar -userdir=D:\rachota\deniky

Jak spustit Rachotu v mém jazyce

Rachota se pokusí zjistit vaši zemi a jazyk automaticky. Nicméně, pokud není váš systém nastaven správně, použijte standardní Java přepínače abyste vybrali požadovanou lokalizaci, například:
java -Duser.language=cs -Duser.country=CZ -jar rachota_22.jar

Poznámka: Rachota je v současnosti přeložena do angličtiny, češtiny, francouzštiny, němčiny, maďarštiny, italštiny, japonštiny, rumunštiny, ruštiny, portugalštiny a španělštiny. Následující tabulka vám pomůže zjistit správné kódy jazyka a země.

Lokalizace Kód jazyka Kód země
čeština cs CZ
angličtina en US
němčina de DE
maďarština hu HU
italština it IT
japonština ja JP
portugalština pt BR
rumunština ro RO
ruština ru RU
španělština es MX (Mexiko), ES (Španělsko)
francouzština fr FR

Navíc, jestliže chcete používat národní znaky pro popis vašich úloh, budete potřebovat změnit standardní kódování znaků.

Jak změnit standardní konfiguraci

Některá standardní systémová nastavení je možné změnit. Ke změně těchto nastavení použijte konfigurační soubor <userdir>\settings.cfg. Berte ovšem na vědomí, že toto je možné pouze když Rachota není spuštěna jinak při jejím ukončení dojde k přepsání vašich změn. Následující tabulka uvádí všechny užitečné přepínače:

Popis Přepínač Příklad
Interval ukládání deníků savingPeriod Standardně se deníky a konfigurační soubory ukládají každých 30 sekund. Pokud je chcete mít ukládané každou minutu, použijte tento výraz:
savingPeriod = 60
Kódování textu systemEncoding Standardní kódování znaků je určeno vašim operačním systémem. Nicméně, jestliže například potřebujete kódování KOI8-R, použijte tento výraz::
systemEncoding = KOI8-R
Font písma fontName
fontSize
Rachotu je možné přinutit, aby použila speciální font. Například, jestli preferujete 12-ti bodové písmo Microsoft Sans Serif, použijte tento výraz:
fontName = Microsoft Sans Serif
fontSize = 12
Automatický start automaticStart Když se Rachota spustí začne se automaticky měřit nevyužitý čas a zaznamená se počátek práce. Jestliže chcete tuto funkci vypnout, použijte tento výraz:
automaticStart = false
Čas v titulku showTime Standardně titulek obsahuje celkový čas i čas úlohy. Je ovšem možné zobrazit pouze jeden z nich nebo žádný. Možné hodnoty jsou both, task, total nebo none. Pokud vás zajímá pouze čas aktivní úlohy, použijte tento výraz:
showTime = task

Jak zvýraznit soukromé úlohy

Jak je možné, že ve zpětných grafech nedokážu zobrazit soukromé úlohy? To nastává když je vypnuto nastavení Započítat soukromé úlohy. Z hlavního menu vyberte Systém | Nastavení ... a zaškrtněte tuto volbu.

Jak ručně změnit naměřený čas

Záměrně není možné ručně měnit čas úlohy. Částečně se toto omezení dá obejít jednoduchým převedením času mezi úlohami. K tomu je potřeba vybrat zdrojovou úlohu a pak z menu zvolit Úloha | Přesun času. Poté se vybere cílová úloha, nastaví požadovaný počet hodin/minut/sekund a zmáčkne tlačítko OK.

Je pravda, že Rachota "volá domů"?

Ano, standardně se Rachota spojí s Analytics serverem první den týdne a pošle mu unikátní identifikátor instance Rachoty a naměřená týdenní data. Sdílení svých dat je vyžadováno, jestliže chcete mít přístup ke stejným průměrným datům ostatních uživatelů Rachoty. Nicméně, pokud se Vám tato funkce nelíbí, můžete ji jednouše vypnout v dialogu Systémová nastavení. Prostě odškrtněte volbu Oznámit týdenní aktivitu.

Dobře, tak co se vlastně sdílí?

Rachota posílá unikátní identifikační řetězec a týdenní časy což konkrétně představuje:
* celkový odpracovaný čas v předešlém týdnu
* celkový nevyužitý čas v předešlém týdnu
* celkový čas strávený na soukromých úlohách v předešlém týdnu
* celkový počet pracovních deníků
* 6 ukazatelů efektivity [1] z předešlého týdne
[1] kategorizace, efektivita, granularita, prioritizace, opakování a statusování

Všechna tři čísla jsou v milisekundách. Na oplátku server vrátí stejná data vypočítaná ze všech záznamů obdržených od uživatelů Rachoty. Identifikační řetězec obsahuje:
* verze Rachoty
* číslo buildu Rachoty
* jméno operačního systému
* architektura operačního systému
* verze operačního systému
* verze Javy
* země
* uživatelské jméno
* instalační adresář Rachoty

No a proč zrovna Rachota?

Rachota je české slovo, které v podstatě znamená manuální práci nebo dřinu. Má ale jemně negativní význam. Používá se pro označení toho, co příjde po víkendu, na co se ovšem moc netěšíte.